De Jonge Balie
Groningen-Assen

Bevordert de ontwikkeling van het contact tussen jonge advocaten in het arrondissement Noord-Nederland ten aanzien van de locaties Groningen en Assen.

De Jonge Balie Groningen-Assen

De Jonge Balie Groningen-Assen organiseert voor haar leden diverse activiteiten. Dit betreffen educatieve activiteiten zoals pleitoefeningen en haardlezingen, maar ook activiteiten om de onderlinge contacten te bevorderen, zoals borrels en een buitenlandse reis. Daarnaast behartigt het bestuur van de Jonge Balie de belangen van haar leden bij de relevante instanties en personen. Zij onderhoudt daartoe contact met de Raad van Toezicht, de Rechtbank Noord-Nederland, de balie van Groningen en andere Jonge Balies. Ook treedt Robert Steenbergen (activiteitencommissaris) – indien gewenst – bij individuele problemen op als vertrouwenspersoon of informele intermediair (steenbergen@boutadvocaten.nl).

Lees verder

Het bestuur

Amber Stuij

penningmeester

Robert Steenbergen

activiteitencommissaris

Angela Melsen

commissaris extern

Stephanie Heukers

voorzitter

Imre de Jonge

pleitcommissaris

Rutger Korten

secretaris

De stageperiode

Voor het succesvol voltooien van de opleiding dient een advocaat-stagiaire aan de voorwaarden te voldoen zoals genoemd in de Verordening op de Advocatuur (Voda), Advocatenwet en de eisen zoals deze door de lokale Raad van de Orde worden gesteld. Kortgezegd moet een stagiaire voldoen aan de opleidingsverplichting en over voldoende praktijk- en proceservaring beschikken.

Lees verder

Onze sponsoren

© Jonge Balie Groningen-Assen - 2024