De vereniging

Voor haar leden organiseert De Jonge Balie Groningen-Assen diverse activiteiten. Dit betreffen educatieve activiteiten zoals pleitoefeningen en haardlezingen, maar ook activiteiten om de onderlinge contacten te bevorderen, zoals borrels en een buitenlandse reis. Daarnaast behartigt De Jonge Balie de belangen van haar leden bij de relevante instanties en personen. Zij onderhoudt daartoe contact met de Raad van Toezicht, de Rechtbank Noord-Nederland, de balie van Groningen en andere Jonge Balies.

Ook treedt het bestuur – indien gewenst – bij individuele problemen op als vertrouwenspersoon en/of informele intermediair.